Etter lengre tids feltarbeide og dykk i historiske kilder, kan Isdronningen endelig avsløre resultatene fra sitt møysommelige forskningsarbeide. Siden forskning er kjedelig å lese, hopper jeg over alle lengre resonnementer og kildehenvisninger, men går direkte til de mest interessante konklusjonene!

Alle skikkelige mannfolk snorker. Dette ser jeg på som et empirisk fakta, og legger grunnlaget for den videre undersøkelse. Altså, hvorfor snorker menn?

Det finnes selvfølgelig flere konkurrerende forklaringsmodeller. Jeg skal ikke gå inn på alle, men en populær feministisk retning argumenterer for at menn snorker fordi de prøver å signalisere at nå er det over, nå kan du få på deg klærne og komme deg hjem! Hvordan skal man ellers forklare at de umiddelbart etter å ha erobret kvinnen faller over på siden og snorker hele natten mens kvinnen ligger og grubler over om hun skal bli til frokost eller ikke?

Jeg vil argumentere for at den siste forklaringen har en logisk brist, siden den samme mannen som ønsker å bli kvitt en kvinne etter at akten er fullbyrdet i andre tilfeller gjør hva som helst for å få henne til å bli i hulen sin! Dermed blir det en overfortolkning hvis kvinnen tror at snorkingen signaliserer at hun skal gå. Hun bør heller se etter andre tegn som feks at han ikke ber om hennes telefonnr når hun er på vei ut av leiligheten…

Så, til min konklusjon:

Helt fra urtiden har det vært mannens oppgave å sørge for sin egen og familiens sikkerhet. Det er selvfølgelig en utfordring selv i våken tilstand. Men hva når man ligger i hulen sin, øynene glipper og hodet faller ned på nærmeste stein? Hvordan skal man da kunne forsvare seg mot ville dyr som i løpet av natten kunne få lyst til å erobre hulen? Ved å snorke høyt og tydelig selvfølgelig! Jo dypere og mer høylydt snorking, jo større dyr! Og dermed skremmer skikkelige mannfolk bort bjørn og andre dyr som innser at det ikke er noen vits å ta opp kampen mot det store udyret inne i hulen! Det sier seg selv at overlevelsesraten for menn med gode snorkeegenskaper er meget god, og at disse dermed bringer arten videre! 

Det er mulig det statistiske grunnlaget i mine undersøkeser er noe tynt… til gjengjeld har jeg gjort et grundig feltarbeid! En takk til alle som har stilt frivillig som forskningsobjekter : D

Tips oss hvis dette innlegget er upassende