Kvinnelige daglig ledere har økt lønnen sin med 15 % siden i fjor, likevel tjener de 200 000 mindre enn sine mannlige kolleger. Forklaringen som blir gitt er at kvinner er feige som ikke tør kreve en høyere lønn…

 

Kvinner er nok generelt mer redde enn mannfolk for å påstå at de gjør en så bra jobb at de fortjener høyere lønn. Men jeg tviler på at det er den viktigste forklaringen på lønnsgapet. Hvor er kvinner daglig ledere? Jo, de befinner seg innenfor frisering og skjønnhetspleie, i barnehager og klesbutikker. Dette er bransjer som gir lavere lønn enn innenfor bank, olje, finans eller shipping hvor menn hovedsakelig leder. Kvinner velger oftere å lede bedrifter med mindre omsetting og færre ansatte. Det blir derfor feil å påstå at kvinner tjener 70 % mindre enn menn i tilsvarende stilling, fordi disse stillingene er faktisk ganske forskjellige! Hvis en dame er tøff nok til å få en lederstilling i shippingbransjen er hun antagelig tøff nok til å kreve høy lønn også!  

 

Hvorfor er det menn som har de best betalte lederjobbene? Innenfor noen bransjer er det fremdeles tøffere for kvinner å komme seg opp og frem. Selv om det er formelt sett er likestilling i Norge har jeg flere ganger overhørt menn som snakker svært nedlatende om kvinnelige kollegaer når de ikke er tilstede og bevisst holder dem utenfor beslutningsprosesser. Kvinner må selv kjempe for å få den respekten de fortjener, men jeg har forståelse for at det kan være vanskelig i en del mannsdominerte miljøer.

 

De best betalte lederjobbene er gjerne de mest krevende. Det vil si at man må være tilgjengelig til alle døgnets tider og jobbe mye overtid. For å takle en slik jobb er det en god støtte å ha en kone som tar seg av hjemmet og eventuelle barn. En dame som gir overskudd i den lille fritiden han har, så han kan konsentrere seg om jobben sin. Selvfølgelig kan rollene være omvendt, men det har jeg få eksempler på… Jeg tror kvinner som velger å satse på en krevende lederjobb i større grad velger å prioritere bort familie og fritid. Og mange kvinner synes ikke det er verd prisen. Dermed velger de heller en mindre krevende jobb med dårligere lønn.

 

En kvinne som gjør samme jobb som en mann bør få samme lønn. Det er ingen logikk i at samme kunnskap og ansvar skal belønnes forskjellig bare fordi man har ut- eller innovertiss! Men er det en målsetting at kvinner og menn tjener like mye hvis ikke de gjør samme jobb? Kvinner som ønsker krevende lederjobber bør få sjansen på lik linje med menn. Men det er ikke et mål i seg selv at menn og kvinner skal velge de samme jobbene…

Tips oss hvis dette innlegget er upassende